Меню
Пошук
Посилання
Чортківська РДА
Чортківська РайРада

Офiцiйне представництво Президента України
Головна » Статті » Мої статті

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту – рішення Білівської сільської ради

"Про громадські слухання в селі Біла"

     Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту»

     1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати

     Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що члени територіальної громади як основного суб’єкта місцевого самоврядування відповідно до законодавства мають права щодо прийняття участі у діяльності та контролю за органами місцевого самоврядування, однак, на даний час практична реалізація даних прав знаходиться на низькому рівні.

     Так, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено низку норм безпосередньої демократії, зокрема скликання та врахування рішення загальних зборів громадян, організація та проведення громадських слухань, місцевих ініціатив та ін.

     Крім того, вказаним законом встановлено правила щодо здійснення місцевого самоврядування для всіх територіальних громад. Такий підхід не дозволяє враховувати історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості кожної територіальної громади.

     Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”.

 

     2. Цілі державного регулювання.

    Закріплення норм, встановлених Конституцією, законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, встановлення порядку їх виконання, вираження власної думки членів територіальної громади особливостей. Пропонується вирішити  шляхом затвердження положення про громадські слухання в селі Біла.

 

     3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

     Альтернативою є прийняття рішення сільської ради для врегулювання важливих питань територіальної громади. Даний спосіб не є ефективним з декількох причин:

– Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» прямо встановлюється, що визначення, зокрема проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив встановлюється Статутом територіальної громади;

– вирішення важливих для села питань шляхом прийняття різних рішень сільської ради значно ускладнює інформованість членів територіальної громади стосовно їх прав у здійсненні місцевого самоврядування;

– сукупність рішень сільської ради за своєю суттю не можуть врахувати та систематизувати історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування на території Білівської сільської ради.

 

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми,

відповідні заходи.

     Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади села Біла інформації про роботу органів та посадових осіб місцевого самоврядування, створення можливості брати участь у обговоренні проблем життєзабезпечення та розвитку територіальної громади села Біла, ініціюванні та підготовці рішень щодо них.

 Положенням регулюються права членів територіальної громади на проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, внесення місцевих ініціатив та встановлюється порядок їх реалізації.

Прийняття положення про громадські слухання встановить чіткі вимоги по механізму участі членів територіальної громади у вирішенні важливих для села питань та визначить особливості здійснення місцевого самоврядування на території села Біла.

 

     5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

         прийняття регуляторного акта.

     Досягнення цілей, поставлених розробниками пропонується вирішити шляхом обов’язковості виконанням положення про громадські слухання всіма членами територіальної громади та органами владних повноважень. Також пропонується проведення широкої інформаційної кампанії щодо роз’яснення змісту положення та інформування мешканців села.

 

     6. Очікувані результати прийняття акта.

     Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників партій, рухів, професійних і творчих спілок, органів самоорганізації населення, релігійних організацій та інших неприбуткових організацій громадянського суспільства, що діють на території села, представників підприємств, установ та організацій, що розташовані на території села, осіб, які зареєстровані та постійно мешкають на території села Біла. Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат. 

 

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Члени територіальної громади

Одержання можливості активно впливати та брати участь у вирішенні сільських проблем, можливість отримати певні важелі щодо рівноправної, партнерської ролі у місцевому самоврядуванні; інструмент розвитку і формування власне самої громади

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акту

Органи місцевого самоврядування

Можливість реальної кооперації у вирішенні сільських проблем, передача частини повноважень і відповідальності іншим суб’єктам самоврядування сільської громади за їх розв’язання

Витрати на розповсюдження та тиражування оголошень, прийнятого рішення, витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань

     7.  Визначення строку дії регуляторного акта.

     Дія зазначеного регуляторного акта – постійно.

До чинного положення про громадські слухання в селі Біла протягом його дії можливе внесення змін та доповнень рішенням сесії Білівської сільської ради.

 

 8. Визначення показників результативності акта.

     Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити наступні загальні показники:

– кількість проведених зборів в трудових колективах;

– кількість внесених місцевих ініціатив.

 

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження

    результативності акта.

 

     Відстеження результативності регуляторного акта буде відбуватися в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно Постанові Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2011 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». 

 

 

Сільський голова                                                            В.П.Шматко        

Категорія: Мої статті | Додав: Sergo8 (26.05.2014)
Переглядів: 419 | Рейтинг: 0.0/0

Copyright Sergiy Kotsan © 2018
BY S.Kotsan