Меню
Пошук
Посилання
Чортківська РДА
Чортківська РайРада

Офiцiйне представництво Президента України
Головна » Статті » Мої статті

Про затвердження Положення про сільський Фонд охорони навколишнього природного середовища

  Білівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Положення про сільський Фонд охорони навколишнього природного середовища».

            Відповідно до Закону України ст.. 9 та 13 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-ІV, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада виносить на публічне обговорення проект рішення «Про затвердження Положення про сільський Фонд охорони навколишнього природного середовища».

       Розробником проекту вказаного рішення є виконавчий комітет Білівської сільської ради, що знаходиться за адресою : вул. Штокалівка,158 с. Біла Чортківського району Тернопільської області,48514, тел.. 55-2-42.

        Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення будуть прийматися протягом місяця з дня оприлюднення за адресою вул. Штокалівка,158.

АНАЛІЗ  ВПЛИВУ  РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА

  Назва регуляторного акта: проект рішення Білівської сільської ради «Про затвердження Положення про сільський Фонд охорони навколишнього природного середовища».

Регуляторний орган: Білівська сільська рада.

Розробник документа: Виконавчий комітет Білівської сільської ради. 

1.Визначення та аналіз проблеми  

     Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядурядування, підприємств, установ, організацій, населення.

 2. Обгрунтування потреби державного регулювання 

     Забезпечення екологічної безпеки, захисту прав і здоров'я мешканців населеного пункту від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища. 

3. Визначення  альтернативних способів досягнення цілей. 

      Підвищення самосвідомості громадян – мешканців села щодо необхідності проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища та дотримання вимог Закону України  «Про охорону навколишнього природного середовища».

4. Переваги обраного способу досягнення цілей 

     Вирішення проблеми охорони навколишнього середовища та організації заходів по підтриманню в населеному пункті належного санітарного стану.

 5.Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

    Сільська рада, в межах своїх повноважень, приймає рішення щодо затвердження Положення про сільський Фонд охорони навколишнього природного середовища.

6. Доведення, що вигоди виправдовують відповідні витрати

    Витрата  коштів сприятиме покращенню  умов життя і діяльності населення села Біла та зменшення негативного впливу навколишнього середовища на здоров'я людей. 

7. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які повинні  впроваджувати або виконувати ці вимоги 

     Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акта не вимагає від суб’єктів  господарювання ніяких додаткових витрат. 

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників 

На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. 

9. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта 

Акт приймається на період 2014-2015 р.р., але може бути переглянутий в разі потреби. 

10.Показники результативності  регуляторного  акта 

Показники результативності регуляторного акта це:

- запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;

- зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану 

  атмосферного повітря;

- охорона та раціональне використання земель;

- озеленення, благоустрій населеного пункту;

- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами;

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню;

- підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

- покращення стану зелених насаджень на території Білівської сільської ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території сільської ради.

-  екологічна освіта та виховання. 

11. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття

          Повторне відстеження через рік з дня набрання ним чинності.

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО СІЛЬСЬКИЙ ФОНД
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

с. Біла

  1. Сільський Фонд охорони навколишнього природного середовища (надалі -Фонд) утворюється у складі сільського бюджету відповідно до Закону України „ Про охорону навколишнього природного середовища" з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.
  2. Сільський Фонд створюється за рахунок коштів:

-  екологічного податку;

-  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності;

- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  1. Розподіл коштів сільського Фонду здійснюється виконкомом сільської ради. Головний розпорядник коштів сільського Фонду – сесія сільської ради.
  2. Кошти сільського Фонду використовуються для фінансування витрат, пов'язаних з виконанням заходів, що входять до Переліку природоохоронних заходів, який розробляється виконкомом ради та затверджується сільським головою.
  3. Кошти сільського Фонду використовуються для фінансування витрат, пов'язаних з виконанням робіт відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 (із змінами та доповненнями). Забороняється використання коштів Фонду не за цільовим призначенням та на заходи, що не передбачені вищезазначеним Переліком.
  4. Кошти сільського Фонду використовуються згідно з кошторисами доходів та видатків, які складаються в межах наданих повноважень головним Фонду та затверджуються відповідно до чинного законодавства України.
  5. Витрати сільськогоФонду та касове виконання сільського бюджету за видатками Фонду провадиться в межах надходження коштів до нього у встановленому законодавством порядку.
  6. Контроль за цільовим використанням коштів сільського Фонду здійснює головний розпорядник коштів.                                                                                                                                                   Головний розпорядник коштів:           - одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних

     коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів.      

  1. Не використані у звітному році кошти сільського Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.
  2. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територіальною громадою.

 

«ПОГОДЖЕНО»  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова постійної комісії сільської ради з питань                                                                                                        Сільський голова

земельних відносин та екології

________________________________________                                                               ________________________________                              

Перелік природоохоронних заходів,

які фінансуються з Білівського сільського природоохоронного фонду в 2014-2015 рр.

№ з/п

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Вартість

робіт,

тис.грн.

Обгрунтування

 

1

2

3

4

5

6

1.

Виконання заходів з озеленення території сільської ради

 

4 квартал

0, 20

п. 47

2.

Придбання спеціального обладнання (контейнерів)

для збору твердих побутових відходів

 

4 квартал

0,2

п. 68

3.

Впорядкування сміттєзвалище ТПВ та ліквідація

стихійних звалищ відходів на території Білівської сільської ради

 

4 квартал

0,6

п. 74-1

 

Всього:

 

 

1,0

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Sergo8 (23.05.2014)
Переглядів: 1471 | Рейтинг: 0.0/0

Copyright Sergiy Kotsan © 2018
BY S.Kotsan