Меню
Пошук
Посилання
Чортківська РДА
Чортківська РайРада

Офiцiйне представництво Президента України
Головна » Статті » Мої статті

ПОРЯДОК виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади с. Біла

ПОРЯДОК

виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Білівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1.                 Цей Порядок визначає механізм виявлення на території Білівської сільської ради безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Білівської сільської ради, а також питань щодо подальшого розпорядження цим майном.

1.2.         У       цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

безхазяйна річ (безхазяйне майно) — річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

зберіганій юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи та фізичні особи — підприємці, з якими Білівська сільська рада уклала договір зберігання безхазяйного майна;

майно — окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов'язки;

нерухома річ (нерухоме майно) — об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) — річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

річ — предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

1.3.               Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, оцінку, а також готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Білівської сільської ради, є виконавчий комітет Білівської сільської ради (далі — Уповноважена особа).

Прийняті Уповноваженою особою акти, пов'язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому на облік безхазяйного майна, є обов'язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями.

1.4.     До 01.01.13 р. взяття на облік та реєстрація безхазяйного нерухомого майна здійснюється комунальним підприємством «Чортківське районне бюро технічної інвентаризації» на підставі п. З Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» та Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно^ затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.02 р. № 7/5 .

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2.1. Особи, яким стало відомо про розташоване на території Білівської сільської ради майно, яке знаходиться у межах с. Біла, та не має власника або власник якого невідомий, зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Білівську сільську раду та (або Уповноважену особу).

  Якщо повідомлення про виявлене безхазяйне майно надійшло на ім'я ради чи сільського голови, останній переадресовує це повідомлення до роботи Уповноваженій особі.

2.2.Уповноважена особа за зверненнями осіб, вказаних в п.2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об'єктів нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до комунального підприємства «Чортківське районне бюро технічної інвентаризації» (далі — БТІ).

2.3. З метою з'ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об'єкти нерухомого майна, Уповноважена особа направляє запит до (органу, який відповідає в районі за землі в межах населених пунктів).

2.4.Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Уповноваженої особи спеціалістами БТІ проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

   БТІ згідно з вимогами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Уповноважена особа отримує від БТІ інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразка.

2.5.Уповноважена особа після отримання інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення в офіційному друкованому виданні газеті «Голос народу» про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

2.6.Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та розміщення оголошення здійснює Білівська сільська рада.

2.7.3а наслідками обстеження виявленого майна Уповноважена особа готує письмовий звіт, який розглядається на сесії сільської ради, на якій вирішується питання щодо цього майна. До звіту подаються детальний опис та фотографії виявленого майна, достовірність зображень на яких та дата зйомки посвідчуються підписами не менш ніж трьох свідків. Забезпечити наявність у звіті фотографій має Уповноважена особа.

3. Зберігання безхазяйного нерухомого майна

3.1.     Обов'язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на особу, уповноважену Білівською сільською радою. Для забезпечення зберігання нерухомого майна можуть залучатися комунальні підприємства, установи та організації, а також суб'єкти господарювання інших форм власності.

3.2.                     При        виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Уповноважена особа ініціює внесення змін до право- встановлюючого документа на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу до цього майна.

3.3.Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такого майна з моменту підписання акта приймання-передачі та зобов'язана щоквартально надавати Уповноваженій особі звіти про стан та використання нерухомого майна. Уповноважена особа має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна як шляхом запитів, так і шляхом огляду майна.

3.4.Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач.

  У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Уповноваженою особою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5.У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі, вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням майна, Уповноважена особа може передати безхазяйне нерухоме майно на зберігання з правом користування ним.

    Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

3.6.Облік безхазяйного нерухомого майна зберігачами — юридичними особами здійснюється на забалансових рахунках зберігачів «Активи прийняті на відповідальне зберігання» на підставі актів приймання-передачі та актів опису майна.

3.7.Між  Білівською сільською радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених главою 66 ЦК України.

3.8.Уповноважена   особа веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік БТІ.

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної

власності

3.3.        Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна" Білівська сільська рада в порядку, передбаченому ЦПК України, звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна із заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Білівської сільської ради.

3.4.    Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Уповноважена особа відповідно до Регламенту Білівської сільської ради готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення.

3.5.         Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності територіальної громади Білівської сільської ради Уповноважена особа здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною гро­мадою у особі Білівської сільської ради.

4А У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна Упрвноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

4.5. Після отримання письмової відмови власника від нерухомого майна, яке вважалося безхазяйним та було прийняте Уповноваженою особою на облік, Уповноважена особа відповідно до Регламенту Білівської сільської ради готує на сесію ради відповідний проект рішення щодо прийняття майна у комунальну власність територіальної громади.

При підготовці проектів рішень Уповноважена особа має враховувати положення ст. 336 ЦК України (для рухомих речей), а також положення ст. 347 ЦК України.

Якщо власник не надає на користь територіальної громади відмову від права власності на майно, яке було виявлене Уповноваженою особою та взяте на облік як безхазяйне, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Білівська сільська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

4.6.Прийняті до комунальної власності як безхазяйне майно інженерні мережі, у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств на території Білівської сільської ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спе­ціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

1.5.      Всі майнові спори щодо взятого на облік в БТІ та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

5. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж

5.1.Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення на території Білівської сільської ради безхазяйних елементів та частин інженерних мереж, що мають ознаки рухомого майна, в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зооов'язані повідомити про це Уповноважену особу або Білівську сільську раду.

5.2.За заявою Уповноваженої особи БТІ проводить обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

5.3.Якщо виявлені об'єкти згідно з висновком БТІ відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності територіальної громади Білівської сільської ради здійснюється за процедурою згідно з розділами 2 — 4 цього Порядку.

За наслідками обстеження виявленого майна Уповноважена особа готує письмовий звіт, який розглядається на сесії сільськоїї ради, на якій вирішується питання щодо цього майна. До звіту про виявлене майно подаються його фотографії, достовірність зображень на яких та дата зйомки посвідчуються підписами не менш ніж трьох свідків. Забезпечити наявність у звіті фотографій має Уповноважена особа.

5.4.   Якщо виявлені об'єкти згідно з висновком БТІ відносяться до рухомого майна, Уповноважена особа із залученням підприємств, що надають послуги з централізованого газо-, водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території Білівської сільської ради, протягом 3 місяців з моменту виявлення цього майна вживає заходів щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж.

5.5.    У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

5.6.                                Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Уповноважена особа відповідно до Регламенту Білівської сільської ради готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. З36 ЦК України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади Білівської сільської ради, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, сільська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

5.7. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна з фототаблицею, Уповноважена особа відповідно до Регламенту ради готує на чергову сесію Білівської сільської ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст. ст. 336, 347 ЦК України. 5.8 .Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Прийняті до комунальної власності територіальної громади об'єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж, у випадку відсутності на території Білівської сільської ради комунальних підприємств, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна відповідно до нормативних вимог належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

6. Оформлення права користування земельними ділянками для

експлуатації об'єктів

6.1.Для оформлення права користування земельною ділянкою особі, якій передано у власність майно на підставі зазначеного Порядку, необхідно протягом 7(семи) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення звернутися до Білівської сільської ради із заявою про передачу земельної ділянки у користування.

6.2.Надання у користування або у власність земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

6.3.Право користування земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти енергетики, оформлюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів».

6.4.Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів "передачі електричної енергії може розроблятися як на кожний окремий об'єкт, так і на групу об'єктів.

7. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

7.1.Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким ж чином, як і його прийняття.

7.2.Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов'язковому розгляду відповідними постійними комісіями Білівської сільської ради, які за наслідками розгляду складають відповідні висновки.

 

Категорія: Мої статті | Додав: Sergo8 (12.08.2012)
Переглядів: 13820 | Рейтинг: 3.2/4

Copyright Sergiy Kotsan © 2018
BY S.Kotsan